Photo album Myanmar-Thailand: Visa-run

13 photos taken on 2006-11-22. This photo album is copyright free, public domain. Travel photos and videos by Päivi and Santeri Kannisto.

Slideshow Photo albums Videos Share

We got the visa run

We got the visa run
2006-11-21  
1.28 MB

Runvel Tour Travel Agency

Runvel Tour Travel Agency
2006-11-21  
1.25 MB

Another customer

Another customer
2006-11-21  
1.19 MB

Our first impression of Myanmar

Our first impression of Myanmar
2006-11-22  
1.30 MB

Readysetgo

Ready-set-go
2006-11-22  
1.13 MB

The rodeo van arrived finally

The rodeo van arrived, finally
2006-11-22  
1.24 MB

The idiotic stamp

The (idiotic) stamp
2006-11-22  
1.16 MB

Thai scavengers enforcing curruption

Thai scavengers enforcing curruption
2006-11-22  
1.11 MB

Wau a union of Myanmar

Wau, a union of Myanmar
2006-11-22  
1.30 MB

Back to Mae Sae

Back to Mae Sae
2006-11-22  
1.25 MB

Myanmar does not like drugs only corruption

Myanmar does not like drugs, only corruption
2006-11-22  
1.32 MB

Raindeer039s ass

Raindeer's ass
2006-11-22  
1.34 MB

And the other customer with the ticket

And the other customer with the ticket
2006/11/23  
2.08 MB